POLITICA DE RETENȚIE (STOCARE) A DATELOR PERSONALE


1. Operatorul datelor cu caracter personal

Operatorul datelor cu caracter personal obținute de la clienții companiei sau acordate de aceștia, este:
Societatea comercială DATA REVOLT AGENCY S.R.L.
Adresa sediului social: București, România, Str. Budila, nr. 12, apt 3A4, Sector 2;
Ne puteți contacta prin:
E-mail: hello@datarevolt.agency
Prin telefon: (+40)752 751 051 (apel cu tarif normal)
Prin poștă: Str. Mihai Eminescu nr. 90, sector 1, București.

2. Solicitări cu privire la Politica de stocare (retenție) a datelor personale

Prezenta Politică este aplicabilă atât reprezentanților partenerilor noștri contractuali în calitate de Operatori de date cu caracter personal conform Regulamentului General privind Protecția Datelor, cât și utilizatorilor website-ului DATA REVOLT indiferent de calitatea acestora in raport cu DATA REVOLT.

Stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră personale numai în cazurile în care ne-ați furnizat voluntar aceste date prin transmiterea unui mesaj utilizând formularul de contact predefinit de pe website, telefonic, prin e-mail, în direct contact cu dumneavoastră sau în cadrul unor întâlniri sau evenimente de afaceri.

În măsura în care aveți solicitări sau întrebări legate de perioadele de stocare a datelor dumneavoastră personale în cadrul DATA REVOLT, vă rugăm să ne contactați utilizând adresa de e-mail susmenționată sau numărul de telefon mobil afișat (apel cu tarif normal în rețeaua Orange România).

3. Politica de stocare

Politica de stocare din cadrul DATA REVOLT este un instrument care ne asigură că cerințele privind principiul exactității și al limitării de stocare a datelor personale din cadrul Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR), legile și reglementările relevante din domeniul protecției datelor cu caracter personal sunt respectate cu strictețe. Această politică înglobează principiul limitării reținerii în timp a datelor cu caracter personal prelucrate și care presupune stocarea acestora numai pentru perioada de timp necesară scopurilor pentru care sunt procesate aceste date. Politica de retenție (stocare) a datelor personale este destinată în primul rând ca o resursă favorabilă activității companiei, care va aloca perioade de retenție relevante în domeniile importante de activitate și în departamentele companiei acolo unde legea nu impune termene precise de stocare, permițând desfășurarea activităților de eliminare/ștergere a adatelor personale într-o manieră consecventă și controlată.

4. Perioadele de retenție (stocare)

Perioadele de stocare a datelor cu caracter personal sunt specificate în tabelul de mai jos și se aplică pentru toate formatele de înregistrări, adică atât pe format hârtie cât și electronic, cu excepția cazului în care se specifică altfel în prezenta Politică.

DEPARTAMENT

ACTIVITATE DE PRLEUCRARE

PERIOADA DE RETENȚIE

NOTIFICĂRI TRANSMISE DE CĂTRE DATA REVOLT

Notificări transmise de DATA REVOLT direct sau prin intermediul partenerilor săi contractuali (facturi, înștiințări de neplată, etc.)

3 ani de la data transmiterii fiecărei notificări

RELAȚII CU FURNIZORI

Contracte cadru furnizare de servicii încheiate de companie cu clienții săi (persoane juridice)

10 ani de la data încetării contractului

RELAȚII CU PARTENERII CONTRACTUALI

Contracte de prestări servicii încheiate de companie cu colaboratorii săi în calitate de consultanți (persoane juridice)

10 ani de la data încetării contractului

RELAȚII CU REPREZENTANȚII PARTENERILOR CONTRACTUALI

Apeluri telefonice

Nu înregistrăm/stocăm apeluri telefonice

RELAȚII CU REPREZENTANȚII PARTENERILOR CONTRACTUALI

Cărțile de vizită colectate în cadrul evenimentelor organizate

1 an de la data primirii cărții de vizită, în cazul în care contractul nu mai este valabil sau nu au fost utilizate datele înscrise

RELAȚII DE AFACERI (B2B)

Date personale, precum: numele, funcția și datele de contact ale reprezentanților companiilor cu care colaborăm

Până la data solicitării ștergerii datelor sau până la data la care am aflat că datele au devenit inactive

Pentru informații cu privire la termenele de stocare ale unor activități de prelucrare a datelor personale în cadrul companiei care nu se regăsesc specificate în prezenta Politică, vă rugăm să transmiteți solicitările dumneavoastră pe adresa de e-mail anterior menționată, având în vedere condițiile stipulate în cadrul art. 2.

5. Planul de retenție

Perioada de stocare se aplică în mod implicit tuturor înregistrărilor din categoria respectivă și va fi respectată ori de câte ori este posibil, deși admitem că pot exista circumstanțe excepționale care necesită păstrarea documentelor fie pentru perioade mai scurte, fie mai lungi. În cazul în care înregistrările sau documentele individuale necesită o perioadă de păstrare diferită de cea recomandată, DATA REVOLT trebuie contactată pentru a discuta cerințele specifice de stocare.

6. Ștergerea datelor

Puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal, în măsura în care deținem aceste date la momentul transmiterii solicitării, trimițând un email pe adresa hello@datarevolt.agency în care trebuie să precizați următoarele:
– Datele dumneavoastră de contact pentru transmiterea răspunsului/punctului de vedere al companiei cu privire la solicitarea transmisă;
– Numele dumneavoastră;
– Activitățile de prelucrare prin care datele au fost colectate sau procesate (în cadrul unor campanii de promovare, cum ar fi evenimente de marketing sau alte tipuri de campanii realizate în scop de marketing și publicitate, încheierea unui contract, transmiterea unei solicitări scrise prin poștă sau e-mail ori prin intermediul unui apel telefonic, etc.);
– Tipul datelor colectate sau prelucrate pe care doriți să le ștergeți;
– Numărul total de înregistrări care trebuie șterse.

În cazul în care nu mai deținem la data primirii solicitării dumneavoastră datele personale obținute în contact direct cu dumneavoastră, vă vom aduce la cunoștință datele partenerului nostru pentru a-i adresa solicitarea dumneavoastră.

Termenul de răspuns la solicitarea trimisă este o lună de la data transmiterii solicitării.

Răspundem solicitărilor de ștergere primite din partea reprezentanților partenerilor noștri contractuali persoane juridice sau din partea consultanților colaboratori respectiv Operatori de date cu caracter personal sau Persoane împuternicite de Operator, cu care am încheiat colaborări, față de care răspundem în calitate de Operatori de date cu caracter personal sau după caz, Persoane Împuternicite de Operator.

În măsura în care solicitarea transmisă se va soluționa după evaluarea acesteia în cadrul DATA REVOLT cu ștergerea datelor dumneavoastră, vom pregăti un document standardizat, care va fi trimis în atenția dumneavoastră prin mijlocul de comunicare agreat. Documentul va cuprinde cel puțin următoarele informații:

– Scopul/scopurile pe baza cărora datele au fost obținute (prelucrate);
– Date care au fost transferate/șterse/eliminate/distruse și activitatea de prelucrare realizată în cadrul DATA REVOLT;
– Numărul de înregistrări eliminate.

Documentul fizic transmis este semnat de un reprezentant al DATA REVOLT și este stocat și scanat în format fizic, pentru o perioadă de 3 ani de la data transmiterii notificării, urmând ca după această perioadă documentul original să fie distrus și reciclat. Dacă punctul de vedere va fi transmis prin email, acesta va fi stocat pe serverele companiei o perioadă de 3 ani de la data transmiterii acestuia către solicitant pe adresa de mail furnizată, apoi va fi șters.

Dacă trimiteți o solicitare către DATA REVOLT în vederea accesului la activitățile de procesare a datelor dumneavoastră personale în compania noastră, vă rugăm să aveți în vedere că, din cauza procesării datelor dumneavoastră personale și luând în considerare rutina stabilită în sistemele noastre pentru ștergerea informațiilor prelucrate în condițiile Politicii de Stocare a datelor sau dacă în cazul persoanelor fizice obligația de a transmite partenerului nostru contractual aceste date, încercăm să vă menținem datele actualizate și exacte în orice moment. Astfel, această procesare de rutină poate implica modificarea sau ștergerea informațiilor personale pe care le procesăm, după ce ați trimis o solicitare către noi. În acest caz, DATA REVOLT va furniza informațiile deținute în momentul în care vă trimitem răspunsul, chiar dacă acestea diferă de informațiile pe care le-am avut stocate la data trimiterii solicitării. Rețineți că ștergerea sau transmiterea datelor dumneavoastră personale este o procedură pe care DATA REVOLT ar fi efectuat-o chiar dacă nu ați fi trimis solicitarea.

7. Dezvoltare continuă

Perioadele de stocare (retenție) vor fi menținute de către DATA REVOLT care va efectua modificări, completări și actualizări, ori de câte ori legislația, orientările Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau modificările organizaționale sau structurale ale DATA REVOLT, impun aceste schimbări.

8. Actualizări

Politică noastră de stocare a datelor personale (retenție) poate fi modificată din când în când (în general, pentru a respecta legislația și practicile privind protecția și prelucrarea datelor). Versiunile actualizate vor fi publicate pe pagina noastră web.

©- DATA REVOLT: august 2019